Căn cứ Kế hoạch số 1527/KH-HĐ ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng xét tuyển giáo viên tỉnh Bắc Giang năm 2012, đối tượng, chỉ tiêu, số lượng, thời gian... xét tuyển giáo viên năm 2012 tỉnh Bắc Giang cụ thể như sau:

 MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU


1. Tuyển chọn đội ngũ giáo viên đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và cơ cấu cân đối các bộ môn trong các đơn vị, đảm bảo tính ổn định lâu dài trong đội ngũ giáo viên làm công tác giảng dạy tại các trường công lập thuộc địa bàn tỉnh Bắc Giang.

2. Công tác xét tuyển giáo viên phải thực hiện nghiêm túc, khách quan, dân chủ, công bằng và đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

NGUYÊN TẮC TUYỂN DỤNG  

- Tuyển dụng theo chỉ tiêu biên chế được giao và cơ cấu từng chuyên ngành đã được Sở Nội vụ thẩm định.

- Người được tuyển dụng phải bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 70, Điều 77 của Luật Giáo dục năm 2010; phải chấp hành sự phân công của tổ chức.

- Người dự tuyển chỉ được đăng ký nguyện vọng vào một địa chỉ (theo chỉ tiêu và chuyên ngành đào tạo cần tuyển). Nếu người dự tuyển cố tình đăng ký vào 02 địa chỉ trở lên, Hội đồng tuyển dụng hủy bỏ việc đăng ký dự tuyển của người đó và không được hoàn lại lệ phí.

- Điểm ưu tiên, điểm khuyến khích trong xét tuyển thực hiện theo quy định trong kế hoạch này.

SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU VÀ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC ĐĂNG KÝ DỰ XÉT TUYỂN

* Chỉ tiêu tuyển dụng là 404, trong đó:

 KhốiChỉ tiêu tuyển
 Khối tiểu học214
Khối THCS
102
 Khối THPT và TT Giáo dục thường xuyên81
 Các trường Trung cấp và Cao đẳng07

* Cơ cấu các môn cần tuyển:

Khối Tiểu học: 214 chỉ tiêu.

 MônChỉ tiêu tuyển
Môn Văn hóa
186
Tin học
17
 Tiếng Anh
08
 Thể dục
03

Khối Trung học cơ sở: 102 chỉ tiêu.

MônChỉ tiêu tuyển
MônChỉ tiêu tuyển
 Văn 10 Lý07
 Sử 09 Hóa 03
 Địa 07 SP Tin 19
 GDCD 01 Công nghệ 03
 Thể dục 08 Tiếng Anh 07
 Toán 27 Nhạc 01

Khối THPT và TT Giáo dục thường xuyên: 81 chỉ tiêu

MônChỉ tiêu tuyển
Môn
Chỉ tiêu tuyển
 Văn 06 Toán 06
 Địa 03Lý   13
 Hóa 14GDCD
 01
 Sinh 04Tiếng Pháp
 01
 Tiếng Anh 10Tin
 11
 KTCN 04Giáo dục quốc phòng
16
 Chăn nuôi 02
 

Khối trường THCN và các trường Cao đẳng: 07 chỉ tiêu.

(Theo bảng nhu cầu cần tuyển của từng đơn vị kèm theo)

* Đối tượng, điều kiện đăng ký dự xét tuyển:

Người tham gia đăng ký dự tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

a) Những người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang trước khi học chuyên nghiệp; người tỉnh ngoài kết hôn với người có hộ khẩu tỉnh Bắc Giang phải nhập hộ khẩu trước ngày đăng thông báo tuyển dụng. Trường hợp người hộ khẩu ngoài tỉnh phải có trình độ tiến sỹ hoặc thạc sỹ (trước khi đi học thạc sỹ đã tốt nghiệp đại học chính quy trường công lập đạt loại khá) đúng chuyên ngành cần tuyển.

b) Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên (đảm bảo có đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội khi đến tuổi nghỉ hưu).

c) Có đơn xin dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của ngạch giáo viên cần tuyển.

d) Về trình độ: Những người có trình độ đào tạo đáp ứng với ngạch giáo viên, có chuyên ngành đúng với chuyên ngành cần tuyển; tốt nghiệp hệ chính quy các trường công lập, cụ thể:

- Ngạch giáo viên Tiểu học: Đối với giáo viên văn hóa tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành sư phạm hệ chính quy các trường công lập. Riêng sinh viên được đào tạo tại trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang ở lớp sư phạm tiểu học tuyển sinh theo đề nghị của huyện Lục Ngạn chỉ được nộp hồ sơ dự xét tuyển về huyện Lục Ngạn.

- Ngạch giáo viên THCS: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành sư phạm hoặc ĐHSP trung học cơ sở hệ chính quy của các trường công lập.

- Ngạch giáo viên THPT, TT GDTX và Dạy nghề: Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm hệ chính quy các trường công lập (không tuyển hệ liên thông).

Ngành chăn nuôi thú y tốt nghiệp đại học hệ chính quy trường công lập có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

- Ngạch Giáo viên khối THCN và Cao đẳng: Tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc tốt nghiệp các chuyên ngành khác hệ chính quy trường công lập có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và có chuyên ngành đúng với chuyên ngành cần tuyển.

Một số môn được đào tạo đa ngành như: Toán-Tin, Văn-Sử, ... có tỷ lệ đào tạo 70% - 30%, chỉ được dự tuyển chuyên ngành đào tạo 70%.

đ) Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.

e) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Đối tượng không được đăng ký dự xét tuyển đợt này: Những người đã có quyết định tuyển dụng của Sở Nội vụ đang công tác trong các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành giáo dục của tỉnh Bắc Giang.

ĐIỂM ƯU TIÊN, KHUYẾN KHÍCH TRONG XÉT TUYỂN

* Điểm ưu tiên

a) Đối tượng được cộng 40 điểm:

- Con liệt sỹ;

- Con thương binh hạng 1; con bệnh binh hạng 1.

b) Đối tượng được cộng 30 điểm:

- Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu (sinh sống và học tập) ở các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh trước khi đi học chuyên nghiệp đến thời điểm đăng ký dự tuyển của 3 huyện (Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam) nộp hồ sơ vào chỉ tiêu của huyện nơi mà có hộ khẩu thường trú trước khi học chuyên nghiệp;

- Người học cử tuyển nộp hồ sơ dự tuyển về các huyện có hộ khẩu thường trú trước khi học chuyên nghiệp; người học cử tuyển nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào các trường THPT, TT Giáo dục thường xuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

c) Đối tượng được cộng 20 điểm:

- Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu (sinh sống và học tập) trước khi học chuyên nghiệp ở 4 huyện miền núi (Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế) nộp hồ sơ vào các chỉ tiêu của huyện nơi mà có hộ khẩu thường trú trước khi học chuyên nghiệp;

- Người có hộ khẩu (sinh sống và học tập) ở các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh trước khi đi học chuyên nghiệp đến thời điểm đăng ký dự tuyển của 3 huyện (Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam) nộp hồ sơ vào chỉ tiêu của huyện nơi mà có hộ khẩu thường trú trước khi học chuyên nghiệp;

- Con thương binh, bệnh binh hạng còn lại; con của người hưởng chính sách như thương binh;

- Con anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động;

d) Đối tượng được cộng 10 điểm:

- Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (đã có quyết định của cấp có thẩm quyền);

- Người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thông, miền núi từ hai năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

- Người có trình độ thạc sĩ đúng chuyên ngành không thuộc đối tượng ưu tiên tuyển trước; tốt nghiệp loại giỏi (không tính hệ liên thông).

* Người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm thuộc diện ưu tiên cao nhất.

* Điểm khuyến khích: Cộng 30 điểm đối với những người tốt nghiệp trường Đại học sư phạm Hà Nội.

TÍNH ĐIỂM TRONG XÉT TUYỂN

- Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

- Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các điểm thi tốt nghiệp (không tính môn khoa học Mác-Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh) hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 1. Trường hợp học tín chỉ thì điểm trung bình học tập cũng là điểm trung bình tốt nghiệp.

Tổng số điểm tính xét tuyển bao gồm: Điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm ưu tiên và điểm khuyến khích trong Kế hoạch này (nếu có).

XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

Người trúng tuyển là người đạt yêu cầu, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự tuyển, xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

Thứ tự 1. Tuyển hết những người có bằng tiến sỹ.

Thứ tự 2. Tuyển trước những người có bằng thạc sỹ (tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên trước khi đi học thạc sỹ); đến người học lớp chất lượng cao tốt nghiệp loại khá trở lên. Sau đó xét tuyển theo thứ tự từ người có tổng điểm cao nhất đến hết chỉ tiêu tuyển dụng.

Riêng môn văn hóa khối tiểu học tuyển dụng hết người tốt nghiệp đại học (không tính liên thông), đến cao đẳng. Đối với giáo viên Trung học cơ sở nếu còn thiếu thì thực hiện chuyển giáo viên khối Trung học phổ thông (cùng chuyên ngành), có điểm cao liền kề không trúng tuyển xuống.

Trường hợp nhiều người dự xét tuyển có số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu tuyển dụng cuối cùng, thì chọn theo thứ tự ưu tiên sau: Người có trình độ cao hơn; người xếp loại tốt nghiệp cao hơn; người có điểm học tập cao hơn; người có điểm tốt nghiệp cao hơn; người thuộc diện ưu tiên cao hơn; người cao tuổi hơn.

HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

* Hồ sơ dự tuyển:

Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển phải nộp 02 hồ sơ. Hồ sơ dự tuyển của thí sinh do Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất phát hành, bao gồm:

- Đơn dự tuyển (theo mẫu quy định);

- Bản khai sơ yếu lý lịch (theo mẫu quy định) có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi bố hoặc mẹ thí sinh hiện đang công tác.

- Có đủ bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bản kết quả học tập đúng với yêu cầu của ngạch dự tuyển;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do Trung tâm y tế có thẩm quyền từ cấp huyện, thành phố trở lên (theo mẫu quy định);

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) bản sao để nộp, khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính để kiểm tra; người ở tỉnh ngoài kết hôn với người có hộ khẩu tỉnh Bắc Giang phải nộp bản sao đăng ký kết hôn và sổ hộ khẩu;

Thí sinh phải chịu trách nhiệm về hồ sơ của mình, nếu cố tình khai sai sự thật phải hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

* Lệ phí:

- Lệ phí xét tuyển dụng: 100.000đ/ thí sinh.

- Hồ sơ: 20.000đ/ bộ.

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Hội đồng xét tuyển thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh:

Từ ngày 17/7 đến ngày 18/7/2012.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 19/7/2012 đến hết ngày 02/8/2012.

* Bán và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sau trong tuần tại các địa điểm sau:

- Tại Phòng Nội vụ các huyện, thành phố, đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển vào khối Tiểu học và khối Trung học cơ sở.

- Tại Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo, đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển vào khối THPT và Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

- Tại các trường THCN và trường Cao đẳng đối với các thí sinh đăng ký vào các trường đó.

- Các huyện, thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị được phân cấp bàn giao danh sách kèm theo hồ sơ của các thí sinh đăng ký dự xét tuyển đã qua sơ tuyển về Sở Nội vụ trước ngày 07/8/2012 để thẩm định.

- Hội đồng thông qua kết quả xét tuyển và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận kết quả xét tuyển trước ngày 20/8/2012.

- Công nhận trúng tuyển và tuyển dụng: Trong tháng 8/2012.

 Nhắp vào đây để xem toàn văn Kế hoạch 1527

Hoặc đọc chi tiết tại đây:

Sở GD&ĐT Bắc Giang
18/07/2012