Điểm chuẩn nguyện vọng 1 tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2014 - 2015

(24/07/2014)

Căn cứ chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2014 - 2015 đã được phê duyệt; căn cứ kết quả điểm thi tuyển sinh lớp 10 THPT ngày 29, 30/6/2014, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT của các trường THPT công lập, cụ thể như sau:

THPT Chuyên thông báo điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 (đợt 2) năm học 2014 - 2015

(21/07/2014)

Ngày 21 tháng 7 năm 2014, trường THPT chuyên Bắc Giang có Thông báo số 50/TB-CBG về điểm chuẩn, danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh lớp 10 (đợt 2) và thời gian nhận hồ sơ nhập học năm học 2014 - 2015, nội dung cụ thể như sau:

THPT Chuyên thông báo danh sách trúng tuyển, thời gian nhập học năm học 2014-2015

(11/07/2014)

Ngày 10 tháng 7 năm 2014, trường THPT chuyên Bắc Giang có Thông báo số 49/TB-CBG về điểm chuẩn, danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và thời gian nhận hồ sơ nhập học năm học 2014 - 2015, theo đó các nội dung cụ thể như sau:

Cơ hội du học tại Nga và làm việc tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro

(10/05/2014)

Ngày 21/4/2014, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro có công văn số 1803/CB về việc tuyển chọn sinh viên đi đào tạo đại học ở nước ngoài bằng kinh phí của LD Việt - Nga Vietsovpetro năm học 2014 - 2015, nội dung cụ thể và tiêu chuẩn tuyển chọn cụ thể như sau:

Học bổng thạc sỹ Hành chính công tại Hàn Quốc

(05/03/2014)

Ngày 03/3/2014, Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được công văn số 44/SNgV-VHLTBC ngày 28/02/2014 của Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang về Thông báo đăng ký chương trình học bổng Thạc sỹ Hành chính công tại Hàn Quốc, theo đó:

Thông báo tuyển cán bộ đi nghiên cứu về giáo dục phổ thông tại nhật bản theo học bổng Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2013

(26/02/2013)

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam có thông báo cho Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình học bổng của Chính phủ Nhật Bản và đề nghị phía Việt Nam đề cử cán bộ đi học ngành giáo dục tại Nhật Bản năm 2013. Đây là chương trình bồi dưỡng giáo viên 1,5 năm (từ tháng 10/2013 đến tháng 3/2015).

Quy định một số nội dung trong tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 2014

(19/05/2014)

Ngày 09 tháng 5 năm 2014, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 557/QĐ-UBND về việc quy định một số nội dung trong tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thực hiện Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo đó các nội dung cụ thể được quy định như sau:

Kế hoạch chỉ đạo thực hiện các kỳ thi, xét tốt nghiệp năm 2014 của Ban chỉ đạo thi tỉnh Bắc Giang

(19/05/2014)

Ngày 06 tháng 5 năm 2014, Ban chỉ đạo thi tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 1129/KH-BCĐ về chỉ đạo thực hiện các kỳ thi, xét tốt nghiệp năm 2014 của Ban chỉ đạo thi tỉnh Bắc Giang, nội dung chi tiết Kế hoạch cụ thể như sau:

Triển khai công tác tuyển sinh tỉnh Bắc Giang năm học 2014 - 2015

(15/05/2014)

Ngày 14/5/2014, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 497/SGDĐT-KTKĐCLGD về việc hướng dẫn tổ chức tuyển sinh năm học 2014 - 2015, theo đó các nội dung cụ thể như sau: