Thi - Tuyển sinh 12/08/2011

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên năm 2011

Sau khi có kết quả chấm phúc khảo, điểm chuẩn chính thức các môn chuyên dựa trên chỉ tiêu tuyển sinh của Trường THPT Chuyên năm học 2011-2012 như sau:

* Nguyện vọng 1:

TT Môn Có điểm tổng và môn chuyên Số lượng trúng tuyển Ghi chú
Tổng Môn chuyên
1 Toán 27.75 12.00 36  
2 Tin học 19.50 5.50 18  
3 Vật lí 24.75 10.00 35  
4 Hoá học 26.25 11.50 35  
5 Sinh học 23.25 10.75 22  
6 Ngữ văn 24.50 12.00 34  
7 Lịch sử 19.75 8.50 10  
8 Địa lí 24.00 11.00 10  
9 Tiếng Anh 26.85 11.90 35  
11 Tiếng Pháp 18.75 4.50 18  
  Cộng     253  

* Nguyện vọng 2:

TT Môn Có điểm tổng và môn chuyên
Số lượng trúng tuyển
Ghi chú
Tổng Môn chuyên
1 Tin học        
  Từ Vật lí 23.75 7.50 4  
  Từ Toán 24.75 11.25 8  
2 Sinh học        
  Từ Hoá 24.50 9.00 10  
3 Lịch sử        
  Từ Văn 26.25 11.00 5  
4 Địa lí        
  Từ Toán 24.75 9.25 1  
  Từ Lý 26.25 9.50 1  
  Từ Văn 26.75 11.50 4  
5 Tiếng Pháp        
  Từ T.Anh 24.50 9.50 12  
  Cộng     45  

* Tổng số học sinh trúng tuyển: 298 học sinh./.

BGE
Sở GD&ĐT Bắc Giang