Căn cứ Thông tư 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên (sau đây gọi tắt là Thông tư 06); công văn số 426/SGD&ĐT-KTKDCLGD ngày 27/4/2012 của Giám đốc Sở GD-ĐT Bắc Giang về việc thực hiện vòng sơ tuyển kì tuyển sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Bắc Giang năm học 2012-2013 (sau đây gọi tắt là Công văn 426); công văn số 445/SGD&ĐT-KTKDCLGD ngày 03/5/2012 của Giám đốc Sở GD-ĐT Bắc Giang về việc Hướng dẫn tổ chức tuyển sinh năm học 2012-2013 (sau đây gọi tắt là Công văn 445), Trường THPT chuyên Bắc Giang thông báo việc tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2012-2013 như sau:

I. Điều kiện dự thi tuyển (vòng 2)

Học sinh dự thi phải có hồ sơ hợp lệ và có đủ các điều kiện theo Thông tư 06, Công văn 426, Công văn 445. Một số điều kiện được nhấn mạnh:

1. Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp trung học cơ sở từ khá trở lên;

2. Tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2011-2012 xếp loại từ khá trở lên;

3. Có điểm xét tuyển vòng 1 đạt từ 30 điểm trở lên.

II. Đăng kí nguyện vọng dự tuyển vào các lớp chuyên

1. Học sinh chỉ đăng kí dự tuyển vào một môn chuyên thuộc một buổi thi.

2. Đăng kí nguyện vọng 2

- Học sinh đăng ký dự thi các môn chuyên: Toán, Vật lí, Hóa học, Ngữ văn, tiếng Anh, được đăng kí thêm một nguyện vọng khác (nguyện vọng 2) như sau:

+ Học sinh dự thi môn chuyên Toán, chuyên Vật lí, chuyên Hóa học có thể đăng kí nguyện vọng 2 vào môn chuyên Tin học.

+ Học sinh dự thi môn chuyên Toán, chuyên Hóa học có thể đăng kí nguyện vọng 2 vào môn chuyên Sinh học.

+ Học sinh dự thi môn chuyên Ngữ văn có thể đăng kí nguyện vọng 2 vào một trong hai môn chuyên Lịch sử hoặc chuyên Địa lí.

+ Học sinh dự thi môn chuyên tiếng Anh có thể đăng kí nguyện vọng 2 vào một trong hai môn chuyên tiếng Pháp hoặc tiếng Trung.

III. Phương thức tuyển sinh

Thực hiện theo 2 vòng

1. Vòng 1: Xét chọn những học sinh đủ điều kiện dự thi theo Công văn 426.

2. Vòng 2: Tổ chức thi tuyển đối với những học sinh đã qua xét tuyển ở vòng 1. Việc thi tuyển được thực hiện theo Quy chế trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06.

IV. Hồ sơ tuyển sinh

- Phiếu đăng kí dự tuyển (theo mẫu thống nhất của trường THPT chuyên Bắc Giang).

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do hiệu trưởng trường THCS cấp (bản chứng thực). Học bạ cấp THCS (bản chứng thực). Các giấy chứng nhận giải từ cấp tỉnh, khu vực, quốc gia các bộ môn văn hóa, máy tính cầm tay, tiếng Anh qua mạng, viết thư quốc tế, tin học (bản chứng thực). Hai (2) ảnh mầu, cỡ 4cm x 6cm (01 ảnh dán vào phiếu đăng kí dự thi có đóng dấu giáp lai của trường THCS nơi học sinh học lớp 9 THCS, 01 ảnh cho vào bì thư), 01 phong bì (đã dán tem) ghi rõ địa chỉ của người nhận để nhà trường gửi giấy báo nhập học (nếu trúng tuyển).

Từ ngày 08/6/2012 đến 13/6/2012: Thí sinh đăng kí và nộp hồ sơ, lệ phí tuyển sinh tại trường THPT chuyên Bắc Giang. Hồ sơ đã nộp nhà trường không trả lại.

Từ ngày 01/8/2012 đến hết ngày 05/8/2012: Thí sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học gồm: các giấy chứng nhận ưu tiên, khuyến khích (bản chính); Học bạ cấp THCS (bản chính); bản sao giấy khai sinh. Sau ngày 05/8/2012, thí sinh trúng tuyển không nộp hồ sơ nhập học sẽ bị loại khỏi danh sách trúng tuyển.

V. Tổ chức tuyển sinh

1. Vòng 1

Phát hành và nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 08/6/2012 đến hết ngày 13/6/2012 tại trường THPT chuyên Bắc Giang. Ngày 15/6/2012 công bố kết quả xét tuyển vòng 1. Những học sinh đã nộp hồ sơ nhưng không có trong danh sách đạt vòng 1 không được dự thi vòng 2. Học sinh được dự thi vòng 2 nhưng không dự thi phải trực tiếp thông báo tại văn phòng Trường THPT chuyên Bắc Giang, nhà trường trả lại lệ phí thi cho những học sinh này từ ngày 15/6/2012 đến hết ngày 17/6/2012.

2. Vòng 2: Thi tuyển

- Những học sinh dự thi vòng 2 xem Số báo danh, phòng thi tại Trường THPT chuyên Bắc Giang vào 15 giờ 00 ngày 01/7/2012 .

- Học sinh dự thi buổi sáng đúng 6 giờ 40 có mặt tại Trường THPT chuyên Bắc Giang dự Lễ khai mạc và dự thi; học sinh dự thi buổi chiều có mặt tại Trường THPT chuyên Bắc Giang lúc 13 giờ 30 để dự thi.

2.1. Môn thi: Theo Công văn 426.

2.2. Hình thức và nội dung đề thi

- Đề thi theo hình thức tự luận.

- Nội dung đề thi: Theo chương trình trung học cơ sở hiện hành và những nội dung nâng cao trong chương trình.

- Điểm các bài thi tính theo thang điểm 10, nếu chấm bài thi theo thang điểm khác thì kết quả điểm các bài thi phải quy đổi ra thang điểm 10.

2.3. Hệ số môn thi

- Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (thi các ngày 29-30/6/2012): Hệ số 1.

- Môn chuyên: Hệ số 2.

2.4. Ngày thi: 02/7/2012. Thành lập một hội đồng coi thi, chấm thi tuyển sinh trường THPT chuyên Bắc Giang tại một điểm thi THPT chuyên Bắc Giang.

2.5. Thời gian làm bài: Thời gian làm bài thi môn chuyên: 150 phút.

2.6. Lịch thi

Ngày

Buổi

môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu

làm bài

02/7/2012

Sáng

Toán, Vật lí, Ngữ văn, Sinh học

150 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Chiều

Hóa học, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh

150 phút

14 giờ 15

14 giờ 30VI. Điều kiện trúng tuyển

1. Điểm xét tuyển: Theo Thông tư 06.

2. Nguyên tắc và điều kiện xét tuyển

2.1. Chỉ xét tuyển đối với thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, dự thi đủ các bài thi, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài dự thi đều đạt điểm lớn hơn 2.

2.2. Đối với những môn có một nguyện vọng: Xét tuyển từ điểm cao xuống thấp đến khi đủ chi tiêu được giao.

- Đối với các lớp chuyên Sinh, Tin học, tiếng Pháp, tiếng Trung, Lịch sử-Địa lí chỉ tuyển 60% chỉ tiêu cho nguyện vọng 1, 40% chỉ tiêu cho nguyện vọng 2.

+ 40% chỉ tiêu cho nguyện vọng 2 đối với lớp chuyên Sinh được chia ra 25% chỉ tiêu từ chuyên Hóa, 15% chỉ tiêu từ chuyên Toán sau khi đã lấy đủ chỉ tiêu cho các lớp chuyên Hóa, chuyên Toán và chuyên Tin.

+ 40% chỉ tiêu cho nguyện vọng 2 đối với lớp chuyên Tin được chia ra 25% chỉ tiêu từ chuyên Toán, 15% chỉ tiêu từ chuyên Vật lí sau khi đã lấy đủ chỉ tiêu cho các lớp chuyên Toán, chuyên Vật lí .

+ 40% chỉ tiêu cho nguyện vọng 2 đối với lớp chuyên tiếng Pháp được lấy từ chuyên tiếng Anh sau khi đã lấy đủ chỉ tiêu chuyên tiếng Anh.

+ 40% chỉ tiêu cho nguyện vọng 2 đối với lớp chuyên tiếng Trung được lấy từ chuyên tiếng Anh sau khi đã lấy đủ chỉ tiêu cho các lớp chuyên tiếng Anh, tiếng Pháp.

+ 40% chỉ tiêu cho nguyện vọng 2 đối với môn chuyên Lịch sử được lấy từ chuyên Văn sau khi đã lấy đủ chỉ tiêu chuyên Văn.

+ 40% chỉ tiêu cho nguyện vọng 2 đối với môn chuyên Địa lí được lấy từ chuyên Ngữ văn sau khi đã lấy đủ chỉ tiêu chuyên Ngữ văn.

- Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có điểm sơ tuyển cao hơn; có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.

3. Đối với những học sinh đăng kí nhiều hơn 1 nguyện vọng, ưu tiên xét chọn theo nguyện vọng 1, nếu học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 mới xét nguyện vọng 2.

Trường THPT chuyên Bắc Giang công khai Thông báo tuyển sinh năm học 2012-2013 trên website Sở GD-ĐT, website trường THPT chuyên Bắc Giang, hệ thống thư điện tử của trường, bảng tin nhà trường để mọi người được biết.

Đề nghị các Phòng GD-ĐT, các trường THPT phối hợp, triển khai Thông báo này tới toàn thể học sinh và nhân dân trên địa bàn được rõ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tìm hiểu, nắm bắt thông tin về kì tuyển sinh Trường THPT chuyên năm học 2012-2013./.

HIỆU TRƯỞNG
Bạch Đăng Khoa
Đã ký

Thông báo số: 42/TB-CBG

Sở GD&ĐT Bắc Giang
25/05/2012