Chỉ đạo-Điều hành 20/08/2013

Chỉ thị nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013 - 2014 của Bộ GD&ĐT

Ngày 15/8/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức ban hành Chỉ thị nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 - 2014, sau đây là toàn văn Chỉ thị:

Sở GD&ĐT Bắc Giang