Học liệu 12/08/2011

Bộ tài liệu về tổ chức một chương trình ngoại khóa tiếng Anh - Trường THPT Lạng Giang số 1

Xem ở chế độ CHI TIẾT để tải toàn bộ tài liệu./.

Lần lượt tải các tệp: Bo tai lieu ve 1 mo hinh ngoai khoa T.Anh-www.bacgiang.edu.vn.part1, Bo tai lieu ve 1 mo hinh ngoai khoa T.Anh-www.bacgiang.edu.vn.part2, Bo tai lieu ve 1 mo hinh ngoai khoa T.Anh-www.bacgiang.edu.vn.part3 về cùng thư mục; sau đó xả nén để sử dụng. Dung lượng của các tệp nén lần lượt là: 38.3 MB, 38.3 MB, 11.5 MB; sau khi xả nén được một thư mục có tên là Bo tai lieu ve 1 mo hinh ngoai khoa T.Anh-www.bacgiang.edu.vn với dung lượng: 174 MB.
Chú ý: Nhắp phải tại các biểu tượng của các tệp --> Chọn Save Target/Link As...

Tải phần 1 (Bo tai lieu ve 1 mo hinh ngoai khoa T.Anh-www.bacgiang.edu.vn.part1) tại đây:


Tải phần 2 (Bo tai lieu ve 1 mo hinh ngoai khoa T.Anh-www.bacgiang.edu.vn.part2) tại đây:


Tải phần 3 (Bo tai lieu ve 1 mo hinh ngoai khoa T.Anh-www.bacgiang.edu.vn.part3) tại đây:


Trong quá trình tải có lỗi xin gửi thông báo tới tocntt@bacgiang.edu.vn./
.
Sở GD&ĐT Bắc Giang

Tin khác: