Học liệu 12/08/2011

Tài liệu về cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử E-Learning”

Ngày 18-12-2009, Công ty TNHH Liên doanh Phú Mỹ Hưng và Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting sẽ tổ chức tại Thủ đô Hà Nội Lễ Công bố cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử E-Learning”. Đây là nội dung giai đoạn 3 trong Chương trình “Tiến bước cùng IT”.

Tài liệu tập hợp lại từ nguồn http://thi-baigiang.edu.net.vn gồm 8 nội dung sau:

1. Cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử E-Learning”
2. Giới thiệu cuộc thi
3. Đối tượng tham gia cuộc thi
4. Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức và Ban giám khảo chấm thi
5. Quy định và hướng dẫn
6. Cơ cấu giải thưởng
7. Các mốc thời gian
8. Thi thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử e-learning
Sở GD&ĐT Bắc Giang