Học liệu 12/08/2011

Tham khảo bài soạn Ngữ Văn lớp 10, tiết 11-12 "Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy"

Bài soạn theo chuẩn Scorm, tải toàn bộ 06 tệp nén về cùng thư mục, tiến hành xả nén, mở tệp Scorm.htm hoặc tệp Index.htm để tham khảo. Bài soạn của GV: Nguyễn Thị Minh Duyên

Sở GD&ĐT Bắc Giang

Tin khác: